Centrum terapii i informacji
Test osobowości nie dla ciebie

Internet zalewa nas od różnego rodzaju informacji. Dziś w sieci masz możliwość znaleźć odpowiedź na praktycznie każde pytanie. Bywa, że w Internecie się leczymy wybierając diagnozę „doktora Google”, albo badamy swoją osobowość omijając szerokim łukiem poradnię lub klinikę. A tego typu działania niewiele wnoszą, a wyniki mogą okazać się fałszywe.

Test nie dla Ciebie

Psycholog Anna Mazur jest sceptyczna wobec testów osobowości. - Testy osobowościowe robi się w konkretnym celu klinicznym, może je wykonać tylko specjalista psycholog lub psychiatra i nie wolno zalecać bez potrzeby ich robienia ludziom ot tak dla przyjemności, żeby nie zapoznawali się bez potrzeby z ich treścią. Inaczej pewnego dnia, gdy będą faktycznie potrzebne, będą już kojarzyć pytania i zniknie element spontanicznej odpowiedzi, co zakłóci wyniki – wyjaśnia.

Serwis Huffingtonpost.com podał przykład kilku testów. I tak, każdy z nas odpowiadając na gotowy zestaw pytań, może dowiedzieć się, czy jesteśmy spostrzegawczy i żyjemy w realnym świecie nieoderwani od rzeczywistości lub czy po prostu….jesteśmy zakochani. Przykładów jest znacznie więcej – za pomocą kilku pytań możemy sprawdzić „ot tak”, czy nasz stan psychiczny jest prawidłowy lub, czy mamy osobowość narcystyczną.

Należy pamiętać, że wszystkie profesjonalne testy osobowości są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a więc prawo do ich wykonywania mają osoby, które ukończyły studia psychologiczne. Każdy z nas może wykonać za darmo lub kupić książkę, która zawiera testy zbliżone w konstrukcji do profesjonalnych metod stosowanych w psychologii, ale z tej racji, że są one powszechnie dostępne dla każdego czytelnika, nie mają wartości profesjonalnej oceny w tym zakresie.

Czasem warto, ale u psychologa

Okazuje się, że testy osobowości czasem warto wykonać, jednak tylko podczas wizyty u psychologa. Nie należy obawiać się tego typu testów – jego wynik pozwoli nam lepiej poznać własne zachowania, określi źródła swoich problemów i zrozumienie problemów w relacjach z innymi, a także umożliwi łatwiejsze przewidywanie swoich przyszłych zachowań. Test osobowości to też poznanie siebie, określenie typu osobowości oraz lepsze zrozumienie własnego postępowania.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku testów – nazwijmy to – „niższej wagi”. Test określający „do życia, w jakim kraju jesteś stworzony” raczej nigdy nie będzie brany na poważnie i można go wykonać z przymrużeniem oka. Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy jakiś problem, coś nas nurtuje lub przeszkadza w życiu, to wówczas testy osobowości powinniśmy wykonywać u psychologa. 

Nasi Partnerzy