Centrum terapii i informacji
Jak myślą, czują i postrzegają świat? O sposobie funkcjonowania kobiet i dziewcząt z anoreksją i bulimią. Zrozumienie i dialog.

Prowadząca - mgr Magdalena Lange-Rachwał - absolwentka psychologii, specjalności klinicznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wiedzę z zakresu logopedii, zdobytą w Podyplomowym Studium Logopedycznym UW. Interesuje się psychologią rozwojową dzieci i młodzieży.


Cel: uświadomienie uczestnikom jak funkcjonują osoby chore na anoreksję i bulimię.


1. Wizja siebie:



a) wizja siebie a wizja innych



b) spojrzenie na własne ciało



c) stosunek do kobiecości i seksualności



d) dążenie do perfekcji



2. Wizja świata



a) zawężenie postrzegania



b) ograniczenie zainteresowań



c) stosunki towarzyskie



d) stosunki w rodzinie



e) pragnienia i radości



f) wizja siebie w świecie


3. Jak podjąć dialog?



Sposób patrzenia na osoby chore z ich punktu widzenia oraz z zewnątrz dzięki wykorzystaniu tekstów prezentujących różną perspektywę narracyjną.


Zajęcia mają charakter warsztatowy: oparte o pracę z tekstami i materiałami filmowymi



Czas trwania: 3 h



Cena: 120 zł


ZAPISY: http://www.uczestnicy.pl/event/jak-mysla-czuja-i-postrzegaja-swiat-o-sposobie-funkcjonowania-kobiet-i-dziewczat-z-anoreksja-i-bulimia-zrozumienie-i-dialog

Nasi Partnerzy