Centrum terapii i informacji
Kiedy jedzenie staje się wrogiem...Jak radzić sobie z anoreksją i bulimią u uczniów?

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy

Cele:
* pogłębienie wiedzy nauczycieli/pedagogów/psychologów szkolnych na temat objawów, przebiegu, przyczyn, skutków, metod i form leczenia anoreksji i bulimii;
* rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie pedagogicznego diagnozowania anoreksji i bulimii u uczniów;
* kształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowego postępowania pedagogicznego w przypadku wystąpienia anoreksji i bulimii u młodzieży szkolnej;
* rozwijanie umiejętności pedagogicznego wspomagania uczniów chorujących na zaburzenia odżywiania i ich rodziców/opiekunów.
Problematyka:
1. Zaburzenia odżywiania – istota i rodzaje. Charakterystyka anoreksji i bulimii – symptomatologia, przebieg i przyczyny. Metody i formy leczenia anoreksji i bulimii.
2. Pro-ana i pro-mia. Analiza treści blogów i forów internetowych dziewcząt promujących w Internecie anoreksję i bulimię.
3. Pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania u uczniów:
* stany i zachowania uczniów, które mogą wskazywać na występowanie u nich zaburzeń odżywiania;
* prezentacja autorskiego kwestionariusza do diagnozowania nieprawidłowości w zakresie stosunku do odżywiania się i własnego ciała u młodzieży;
* rozmowa jako podstawowa metoda pedagogicznego diagnozowania zaburzeń odżywiania u uczniów (scenariusz rozmowy z uczennicą/uczniem, zestaw pytań użytecznych w toku prowadzenia rozmowy).
4. Etapy postępowania nauczyciela/pedagoga/psychologa szkolnego w sytuacji wystąpienia objawów anoreksji i bulimii u uczennicy/ucznia.
5. Formy pedagogicznego wspomagania uczniów chorujących na anoreksję i bulimię i ich rodziców/opiekunów.
6. Gdzie szukać pomocy? Adresy ośrodków terapeutycznych, szpitali, poradni specjalistycznych, gabinetów psychologicznych w Polsce, które zajmują się leczeniem zaburzeń odżywiania.
Liczba godzin: 5 x 45 min (w ciągu jednego dnia)

Minimalna ilość uczestników potrzebna do zorganizowania szkolenia: 5

Maksymalna ilość uczestników: 30

Koszt: 100zł

Wystawiamy zaświadczenie o odbyciu warsztatu!

Prowadzi:

Marta Kowalczuk – Walędziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą głównie problematyki sprawstwa społecznego pedagogów, twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej oraz pedagogicznej diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat, w tym dwóch książek autorskich: Poczucie sprawstwa społecznego pedagogów. Studium teoretyczno-empiryczne (2012) oraz Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u młodzieży szkolnej (2008) oraz licznych szkoleń dotyczących zaburzeń odżywiania u dzieci młodzieży dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. Partner merytoryczny projektu „Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń odżywiania”. Autorka programu profilaktycznego „Powstrzymać anoreksję i bulimię”, rekomendowanego przez liczne instytucje oświatowe i realizowanego w kilkunastu szkołach różnych szczebli na terenie całej Polski.

ZAPISY: http://www.uczestnicy.pl/event/kiedy-jedzenie-staje-sie-wrogiem-jak-radzic-sobie-z-anoreksja-i-bulimia-u-uczniow

Nasi Partnerzy