Centrum terapii i informacji
Kadra
2013-07-21
 
Pracują u nas:
 

​​​Mgr Anna Szostak - prezes fundacji CTZO. Absolwentka psychologii (specjalność wychowawcza) na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie.

Obroniła pracę magisterską poświęconą wpływowi zaburzeń odżywiania w przekazie medialnym na obraz siebie młodzieży. Ukończyła zajęcia z wpływu muzyki i relaksacji na przyśpieszenie procesu terapeutycznego oraz kurs masażu relaksacyjnego w celu prowadzenia badań nad ich wpływem na poprawę odczuwania granic oraz wizerunku ciała u osób z zaburzeniami odżywiania.​ Służy pomocą na łamach Internetu z zakresu diagnostyki, psychoedukacji i kontaktu pomocnego dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Odbyła praktyki zawodowe m.in. na oddziale młodzieżowym szpitala psychiatrycznego w Łańcucie oraz w Newmarket House Clinic w Norwich. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania i diagnozy zaburzeń odżywiania. Brała udział w licznych konferencjach dotyczących zaburzeń odżywiania i obrazu ciała.

Prowadzi warsztaty psychodietetyczne dla psychologów i dietetyków chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie oraz warsztaty kompetencji społecznych. Prowadziła  wsparcie oraz terapię dla dzieci z deformacjami twarzy oraz ich rodzin w ramach projektu realizowanego przez Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w zespole terapeutycznym wraz z fizjoterapeutą oraz logopedą. Pracuje też jako psycholog szkolny.

Obecnie terapeukta w trakcie specjalizacji (nurt integracyjny), czlonkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Zajmuje się diagnostyką, wsparciem, psychoedukacją, pracą z obrazem ciała i terapią w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Profil na portalu Znany Lekarz: http://www.znanylekarz.pl/anna-szostak-3/psycholog/poznan

Profil na portalu ABC Zdrowie: https://ranking.abczdrowie.pl/d/71396,anna-szostak-mazur

 

dr Tomasz Juńczyk – jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie jest w trakcie certyfikacji. Doświadczenie zdobył pracując z rodzinami, parami oraz indywidualnie w ramach prywatnej praktyki. Ukończył w ponad 1000 godzin kursów podnoszących kompetencje psychoterapeutyczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Profil na portalu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl/tomasz-junczyk/psychoterapeuta-psycholog/poznan

Prowadzi terapię w nurcie systemowym

 

 

Mgr Marta Sokołowska - magister filozofii i psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, psychoterapeutka szkoląca się i praktykująca w nurcie systemowym, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w zakresie psychosomatyki i somatopsychologii oraz uczestniczka licznych kursów, warsztatów i konferencji doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne. 

Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz tworzy i realizuje szkolenia dla fizjoterapeutów oraz nauczycieli i rodziców. Koordynuje pracę opiekunów w ramach Centrum Usług Domowych świadczącego usługi medyczne i opiekuńcze dla osób samotnych i potrzebujących wsparcia.  

Przeprowadziła  ponad 1300 godzin wsparcia oraz terapii dzieci deformacjami twarzy oraz ich rodzin w ramach projektu realizowanego przez Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego pracując w zespole terapeutycznym wraz z fizjoterapeutą oraz logopedą.

Pracowała jako psycholog w żłobku i przedszkolu oraz w pierwszej w Polsce szkole demokratycznej. W poprzednich latach publikowała liczne artykuły dla „Magazynu Dyrektora Szkoły” oraz „Magazynu Dyrektora Przedszkola”. 

Entuzjastka rozumienia procesów w ujęciu systemowym, terapii narracyjnej, pracy na zasobach i orientacji na poszukiwaniu rozwiązań.

Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, spędzania czasu poza miastem i seriali.

Prowadzi terapie w nurcie systemowym

 

Dr Angelika Staszewska - specjalista w zakresie psychodietetyki, dietetyki, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Założycielka Poradni Dietetyki i Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na którym ukończyła studia magisterskie (zdrowie publiczne, specjalizacje: promocja zdrowia oraz zarządzanie w opiece zdrowotnej), studia podyplomowe (dietetyka i poradnictwo żywieniowe) oraz obroniła rozprawę doktorską z zakresu nauk o zdrowiu. Ukończyła również studia MBA dla Kadr Medycznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w zakresie psychodietetyki. 

Prowadzi konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne.

Profil na portalu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl/angelika-staszewska/dietetyk/poznan

Prowadzi konsultacje dietetyczne (także online) - obecnie na urlopie zdrowotnym

 

 

mgr Katarzyna Poniewska - jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku socjologia. Ukończyła kurs terapii w nurcie psychodynamicznym w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, podyplomowe studium psychodietetyki, studium socjoterapii i treningu interpersonalnego oraz studium terapii uzależnień. 

Współpracuje z CTZO od 2014r z krótką przerwą oraz jest specjalistą terapii uzależnień w poznańskim oddziale MONARu.

Stale dokształca się podczas warsztatów i kursów o tematyce psychologicznej.

https://www.znanylekarz.pl/katarzyna-adamska-4/psychoterapeuta/poznan

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym

 

Mgr Anna Hermann - jest absolwentką psychologii w ramach specjalnosci klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziecmi. Ukonczyła czteroletnią szkołę terapii poznawczo-behawioralnej prowadzoną przez CTPB w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre.

Odbyła praktykę kliniczną na Oddziale Dziennym w Poznaniu. Pracowała jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia. Od ponad 10 lat prowadzi psychoterapie.

Pracuje rownież w nurcie trzeciej fali behawioralnej , odbyłam Trening Uwaznosci  mindfulness oraz intensywne wprowadzenie do praktyki wspołczucia organizowane przez The Mind Institute. W CTPB ukonczyła rownież kurs podstawowy z terapii schematu.

Głównym obszarem jej zainteresowan zawodowych są: zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, psychosomatyka i praca z problemem z niepłodnością oraz wsparcie przy adopcjach.

Prowadzi terapię w nurcie poznawczo - behawioralnym. 

 

Mgr Agnieszka Narkiewicz-Nowak - o sobie samej: ukończyłam psychologię (specjalność: psychologia kliniczna), a także filologię polską – obydwa kierunki na UAM w Poznaniu.

Ukończyłam Szkolę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Wcześniej ukończyłam całościowe kilkuletnie szkolenie z psychoterapii systemowej („Kurs Zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzin i grup” oraz wiele kursów z tego zakresu). Uczestniczyłam także w kursie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Odbyłam liczne kursy na temat interwencji kryzysowej wobec dzieci i dorosłych (zagrożenie samobójstwem, przemoc domowa, śmierć kogoś bliskiego, uzależnienia i inne sytuacje kryzysowe).

Ukończyłam z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – pracowałam w przedszkolu, szkole, domu dziecka, ośrodku pomocy społecznej, ośrodku interwencji kryzysowej, poradni zdrowia psychicznego. Odbyłam praktykę w szpitalu psychiatrycznym. Gabinet prywatny prowadzę od 2009 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez to Towarzystwo. 

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym

Polecamy
20220105-091903-0000
Oferta współpracy
Nasi Partnerzy