Centrum terapii i informacji
Poparli nas
2014-09-11
Poparli nas

​Dr Beata Ziółkowska - pracownik naukowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (instytut psychologii). Autorka i współautorka takich książek jak "Ciało w kulturze i nauce", "Młodzież przeciwko sobie - zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole", "Opętanie (nie) jedzeniem", "Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich", jak również licznych publikacji naukowych oraz popularno - naukowych z zakresu m.in zaburzeń odżywiania i obrazu ciała.

W CTZO opieramy swoje działania m.in na programie prewencyjnym autorstwa jej i pani mgr Magdaleny Weber z zakresu wymienionych zaburzeń.

Mgr Magdalena Weber - nauczyciel zasad żywienia w szkole gastronomicznej i wykładowca dietetyki na studiach pielęgniarskich w Częstochowie. Realizatorka wielu programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży. Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej i podyplomowych studiów Psychologii Zmiany Postaw i Zachowań Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej. Matka trójki dziewcząt.

W CTZO opieramy swoje działania m.in na programie prewencyjnym autorstwa jej i pani dr Beaty Ziółkowskiej z zakresu prewencji zaburzeń odżywiania.

Dr Dorota Mroczkowska - pracownik naukowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (instytut socjologii) jak również terapeutka.

Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej, indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, warsztaty superwizyjne przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, cykl szkoleń dotyczący zaburzeń odżywiania przy Polskim Instytucie Ericksonowskim i Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, warsztaty konsultacyjno - superwizyjne w Ośrodku Psychoterapii AION na temat diagnozy dzieci i dorosłych w Analizie Transakcyjnej oraz w teorii relacji z obiektem.
Uczestniczyła w terapii grupowej w konwencji psychosomatycznej analizy charakteru w Ośrodku AION. Odbyła warsztaty pracy z ciałem prowadzone przez M.Randolpha.
Zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość, zespół jedzenia nocnego oraz wszelkie nowe pojawiające się formy jak ortoreksja, bulimoreksja czy anarchia jedzeniowa). Słuchaczka Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Intra rekomendowanym przez PTP.
Pracuje indywidualnie, grupowo, prowadzi konsultacje rodzinne.
Współautorka książek:
"Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich", "Bulimia. Kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców", oraz licznych publikacji i wystąpień poświęconych tematyce zaburzeń jedzenia.
Członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia Polskiej Akademii Nauk.

Dr Marta Kowalczuk – Walędziak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą głównie problematyki sprawstwa społecznego pedagogów, twórczego wiązania teorii i praktyki pedagogicznej oraz pedagogicznej diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat, w tym dwóch książek autorskich: Poczucie sprawstwa społecznego pedagogówStudium teoretyczno-empiryczne (2012) oraz Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania u młodzieży szkolnej (2008) oraz licznych szkoleń dotyczących zaburzeń odżywiania u dzieci młodzieży dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców.

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. Partner merytoryczny projektu „Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń odżywiania”. Autorka programu profilaktycznego „Powstrzymać anoreksję i bulimię”, rekomendowanego przez liczne instytucje oświatowe i realizowanego w kilkunastu szkołach różnych szczebli na terenie całej Polski.
 

mgr Joanna Dudek - Głąbicka - jest absolwentką psychologii (mgr, Uniwersytet Warszawski) i dietetyki (lic., Warszawski Uniwersytet Medyczny). Obecnie w trakcie studiów doktoranckich (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).  

Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing, certyfikat Terapeuty Motywującego nr 23)oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat CTPB nr 3)
Brała udział w następujących szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT):

 

  •  “ACT: Process, Principles and Moment-to-Moment Choices” Matthew McKay,  Patricia Zurita Ona,  Parma, Włochy, IX ACBS World Conference
  •  “Acceptance and Commitment Therapy”, Steven Hayes, Berlin, Niemcy
  •  “Using Functional Analytic Psychotherapy to maximize the power of your therapeutic relationships” Jonathan Kanter, Utrecht, Holandia
  • "ACT: Life with values", Kelly Wilson, Warszawa
  • "Functional Analytic Psychotherapy (FAP): Deepening Your Clinical Skills of Awareness, Courage, Therapeutic Love and Behavioral Interpretation", Mavis Tsai, Bob Kohlenberg, inne warsztaty w trakcie XI Światowej Konferencji ACBS w Sydney, 2013

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Między innymi:

  • Staże w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym na Marszałkowskiej 24, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Zakładzie Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka
  • Współpraca z Pracownią Poznawczo-Behawioralną, Instytutem Psychoterapii i Rozwoju Osobowości, Centrum Zdrowia i Dietetyki Bella Vita  oraz Strefą Myśli
  • Prowadzenie zajęć dla studentów Studiów Podyplomowych SWPS, kierunek: Psychodietetyka (w roku akademickim 2011/12, 2012/13)
  • Prowadzenie szkoleń dotyczących psychodietetyki (Fundacja Psychoonkologii Ogród Nadziei (2011), dialogu motywującego (dla dietetyków, 2012), terapii akceptacji i zaangażowania (2011-2013), współprowadzenie warsztatu Loving Kindness in Clinical Setting na XI Światowej Konferencji ACBS w Sydney, 2013.

Bierze również udział w projektach prospołecznych jak np. „Razem przeciwko Anoreksji” (2011), w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń dotyczących zaburzeń odżywiania wśród młodzieży i ich rodziców (współpraca z IFMSA 2010-2012), współuczestniczy w upowszechnianiu wiedzy o ACT w Polsce
 

Polecamy
20220105-091903-0000
Oferta współpracy
Nasi Partnerzy