Centrum terapii i informacji
Terapia turnusowa
2014-04-09

Wchwili obecnej CTZO nie organizuje turnusów terapeutycznych!

 

Dane z poprzednich turnusów:

Rozpoczęcie turnusu poprzedzone jest jednorazową konsultacją, która ma na celu:

 

  • poznanie potrzeb klienta,
  • zdiagnozowanie bądź potwierdzenie posiadanego zaburzenia,
  • dopasowanie najlepszej formy terapii,
  • dla osób zainteresowanych pobytem stałym: konsultacja możliwości pobytu pod kątem motywacji i stanu zdrowia.

 

Prowadzimy także konsultacje za pośrednictwem komunikatora Skype, na odległość!

W sprawie tego typu komunikacji prosimy o kontakt na adres e-mail bądź telefonicznie.

 

Terapia indywidualna młodzieży i dorosłych - terapia indywidualna prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym w cyklu 6 spotkań.

 

Terapia systemowa (rodzinna) - dodatkowa terapia dla chętnych, nie wliczona w koszt turnusu. Skierowana jest do rodzin pacjentów i ich samych.

 

Komunikacja interpersonalna - zajęcia mają na celu analizę i interpretację podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez pacjenta do tworzenia relacji interpersonalnych. W ramach zajęć omawiany jest sposób w jaki pacjent tworzy, podtrzymuje lub kończy relacje z innymi ludźmi. Obszarem zainteresowania są emocje pacjenta, zniekształcenia w postrzeganiu innych lub siebie w kontekście bliskich relacji oraz wewnętrzne nieświadome modele zachowania. 

Sesje mają na celu zmniejszyć ilość problemowych zachowań pacjenta, wyeliminować błędy jakie popełnia on w komunikacji z innymi ludźmi, uczynić jego relacje interpersonalne mniej konfliktowymi i bardziej satysfakcjonującymi. 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem psychodynamicznego modelu osobowości pacjenta. Podczas zajęć uwaga pacjenta zostaje skupiona na nim samym w tle pozostawiając jego objawy i chorobę.

 

Choreoterapia - terapia ruchem i tańcem łącząca w sobie zajęcia grupowe.

 

Relaksacja - ćwiczenia oddechowe oraz techniki relaksacyjne mające nauczyć wyciszania emocji i lęku.

 

Chromoterapia - terapia światłem łączona z zajęciami z relaksacji i muzykoterapii.

 

Psychoedukacja - zajęcia tłumaczące proces powstawania zaburzeń odżywiania, wpływu oczekiwań i wymogów społeczeństwa na poczucie nieadekwatności oraz proces zdrowienia. To także zajęcia z zakresu psychodietetyki.

 

Obraz ciała (body image) - psychoedukacja z zakresu zaburzeń obrazu ciała oraz wpływu mediów i społeczeństwa na kreowanie oczekiwań względem niego. W indywidualnych przypadkach może przybrać także formę indywidualnych zajęć terapeutycznych dla osób zmagających się z problemem braku akceptacji własnego ciała (patrz: zakładka "Kadra", pani Nina Skrzypska).

 

Biblioterapia - terapia zajęciowa wykorzystująca selektywne materiały czytelnicze jako pomoc terapeutyczną. Jest także stosowana jako poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie i grupową analizę wybranych tekstów listerackich, popularnych i naukowych.

 

Muzykoterapia -  terapia muzyką łączona z relaksacją i chromoterapią.

 

Filmoterapia - terapia poprzez specjalnie dobrane filmy pełnometrażowe i dokumenty.

 

Aromaterapia - terapia zapachem łączona z masażem.

 

Masaże - masaż ciała którego rodzaj, przebieg i nasilenie konsultowane są z pacjentem oraz terapeutą. Stosujemy techniki orientalne łączone z aromaterapią.

 

Joga - o różnym stopniu natężenia - pozwala wyciszyć się i wniknąć wgłąb swoich emocji a także, w przypadku formy intensywnej u osób z nadwagą, modelować figurę i zwiększać sprężystość ciała.

 

Prowadzimy też zajęcia eksperymentalne w zależności od propozycji płynących ze środowisk terapeutów, psychologów, fizjoterapeutów i innych osób, które na co dzień stykają się z problemem zaburzeń odżywiania.

Polecamy
20220105-091903-0000
Oferta współpracy
Nasi Partnerzy